IT-konsulter inom betalningsförmedling

När du trycker på startknappen i bilen så förväntar du dig att bilen ska starta. Det är precis likadant med våra konsulter. De kan IT. De behärskar ofta flera IT-roller eftersom att de är seniora inom denna bransch. Vi har valt att nischa oss inom området betalningsförmedling beroende på att det är ett verksamhetsområde som har framtiden för sig. Med IT-kompetens i grunden, verksamhetsfokus samt specialistkompetens på IT-tjänster som adderar värde till kort- och mobila betallösningar är vi väl rustade att möta våra kunder och blivande kunders framtida behov inom denna nisch.

<< Välj ett område i bilden som vi är verksamma inom och för muspekaren över området

IT

När du trycker på startknappen i bilen så förväntar du dig att bilen ska starta. Det är precis likadant med våra konsulter. De kan IT. De behärskar ofta flera IT-roller eftersom att de är seniora inom denna bransch. Vi har valt att nischa oss inom området betalningsförmedling beroende på att det är ett verksamhetsområde som har framtiden för sig. Med IT-kompetens i grunden, verksamhetsfokus samt specialistkompetens på IT-tjänster som adderar värde till kort- och mobila betallösningar är vi väl rustade att möta våra kunder och blivande kunders framtida behov inom denna nisch.

<< Välj ett område i bilden som vi är verksamma inom och för muspekaren över området

Betalningsförmedling

De aktörer som kan erbjuda handlaren en lösning där konsumenten upplever en säker, snygg, lättanvänd, snabb och enkel betalningslösning kommer att vara framtidens vinnare. Detta måste dock ske i kombination med att konsumenten får ett adderat värde av hur de väljer att betala för sin vara.

För konsumenten är det idag ingen skillnad om hen väljer att stoppa in kortet i en kortterminal eller betala via sin mobiltelefon. För handlaren kan det däremot röra sig om 50 % lägre kostnad/transaktion när betalning sker via din mobiltelefon. Våra konsulter har arbetat med att ta fram värdeadderande tjänster samt integrera dem i kundens IT-miljö inom kortlösningar sedan år 2001, många av dessa tjänster kan användas oavsett om betalning görs via en kortterminal eller en mobil enhet.

Handel

Förutom fysisk handel erbjuds konsumenter idag e-Handel och m-Handelslösningar när vi vill göra ett köp. Oavsett vilken kanal vi som konsument väljer vill vi möta handlaren på samma sätt. Att betala ska vara snabbt, enkelt, flexibelt och säkert. Upplever dessutom konsumenten att hen får ett adderat värde vid betalningstillfället, som exempelvis kvitto i mobilen eller lojalitetspoäng på köpet, utan något extra besvär, så kommer konsumenten tillbaka. Att handlaren dessutom kan tjäna på att vi som konsumenter väljer att betala på ett visst sätt är naturligtvis en extra bonus för dem.

Vår uppgift är att se till att de IT-tjänster som handlaren erbjuder adderar ett värde till såväl handlare som konsumenter.

Bank

Bankerna blir mer och mer mobila. Traditionella kortbetalningslösningar fungerar fortfarande mycket bra och som komplement till dem flyttar bankerna in i din mobila enhet och gör betalningarna säkra med hjälp av BankID och/eller ditt fingeravtryck. Andra tekniska lösningar, som NFC har funnits länge på marknaden men det är först nu handlare och konsumenter ser vilket värde detta kan medföra. Snabba, enkla och säkra betalningar.

Vår uppgift är att se till att de IT-tjänster som banken erbjuder adderar ett värde till såväl handlare som konsumenter.

Försäkring

Såväl banker som finansbolag erbjuder ofta en värdeadderande tjänst för oss konsumenter att teckna en försäkring med olika försäkringsbolag när vi väljer att använda oss av deras betallösning. Oavsett om vi väljer att betala med hjälp av ett kort eller en mobil enhet.

Alla kopplingar mellan aktörer bygger på integration i de båda parternas IT-system. Det är här vi kan hjälpa till. Inte bara med att integrera själva tjänsterna utan även med att utveckla nya tjänster som adderar värde såväl för konsumenten, betalningsaktören som för försäkringsbolaget.

Finans

Många finansbolag erbjuder även sina kunder traditionella banktjänster. Deras kortprodukter behöver också ge ett ökat värde till konsumenten för att vi ska använda just deras kort. Med kopplingar till samarbetspartners som försäkringsbolag och researrangörer erbjuds vi bättre priser och bonuspoäng om vi betalar med just deras kort.

De värdeadderade tjänster som erbjuds behöver integreras i finansbolagets IT-lösningar för att kunna realiseras. Det är här vi, med vår långa erfarenhet, kommer in i bilden. Att vi dessutom kan hjälpa finansbolaget att bli en del av den mobila betalningsvärlden ser både vi och dem som en bonus.