54u Fintech AB

Vi har valt att nischa oss inom området betalningsförmedling beroende på att det är ett verksamhetsområde som har framtiden för sig. Med IT-kompetens i grunden, verksamhetsfokus samt specialistkompetens på IT-tjänster som adderar värde till kort- och mobila betallösningar är vi väl rustade att möta våra kunder och blivande kunders framtida behov inom denna nisch.

De aktörer som kan erbjuda handlaren en lösning där konsumenten upplever en säker, snygg, lättanvänd, snabb och enkel betalningslösning kommer att vara framtidens vinnare. Detta måste dock ske i kombination med att konsumenten får ett adderat värde av hur de väljer att betala för sin vara.

För konsumenten är det idag ingen skillnad om hon/han väljer att stoppa in kortet i en kortterminal eller betala via sin smartphone. För handlaren kan det däremot röra sig om 50% lägre kostnad per transaktion när betalning sker via din smartphone. Våra konsulter har arbetat med att ta fram värdeadderande tjänster samt integrera dem i kundens IT-miljö inom kortlösningar sedan år 2001, många av dessa tjänster kan användas oavsett om betalning görs via en kortterminal eller en mobil enhet.
Med IT-kompetens i grunden, verksamhetsfokus samt specialistkompetens på IT-konsulttjänster som adderar värde till kort- och mobila betallösningar är vi väl rustade att möta våra kunders och blivande kunders behov inom denna nisch.