54u Enterprise Engineering AB

Vi menar att processutveckling och informationsmodellering i kombination med rätt val av metoder och arbetssätt är det som bäst hjälper företag att uppnå sina mål.

Att använda verksamhetsarkitektur som ett förändringsinstrument är något som vi behärskar och vi delar gärna denna erfarenhet med dig som kund.

Våra konsulter har samtliga en gedigen erfarenhet av området och lyckas med engagemang och lyhördhet leverera värde och resultat, enskilt eller allra helst som ett lag.

Kravanalys

Varje förändring som sker inom en organisation kräver nästan alltid ett förändrat IT-landskap. Vi arbetar efter filosofin att utmana och ifrågasätta befintliga IT-system och på så sätt identifiera kraven på det nya. Vi behärskar olika kravmetoder och kopplar gärna kravdokumentation till verksamhetsarkitekturen.

Kontakta oss på 54u Enterprise Engineering AB

Anna Johansen
Jeanette Nyman