De olika rollerna i ett Agilt team

Får ofta frågan om vilka roller som behövs i ett Agilt team, hur ska man arbeta och vem gör vad. Inte alltid en lätt nöt att knäcka.

Inte sällan beror behovet av antal roller, eller snarare ansvarsområden på hur organisationen i övrigt är uppbyggd och vad förväntningarna är utanför teamet. Min erfarenhet är att det kan vara svårt att arbeta agilt om inte organisationen i övrigt förstår vad det innebär. Exempelvis bör beställare och styrgrupp vara på det klara med hur man beställer och att leveranser inte alls liknar vanliga traditionella i form av att man redan i projektets början vet alla krav och all funktionalitet som kommer implementeras.

Denna film ger en bra förklaring till vad det innebär att arbeta agilt.

Agile Product Ownership in a NutshellAgileagilAgila