Integritetspolicy

Integritetspolicy

Välkommen till 54U:s sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig 54U:s tjänster på bästa sätt.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

54U är konsultleverantör. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina uppgifter. 54U är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • Du blir kund
  • Du har en fråga och/eller kontaktar oss

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för dig. När Du inleder samarbete med 54U samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, online identifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår hemsida.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i våra register och används för administration av beställda tjänster.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

När du kontaktar oss via någon av 54U:s kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidra till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss. Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi delar personuppgifter om användare och kunder mellan bolagen inom koncernen när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om 54U är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

54U lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i andra fall än vad som framgår av denna policy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

54U sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande.

 

 

 

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos 54U har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.  Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.

Samtycke

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till 54U:s hantering av de personuppgifter som du delger 54U om dig själv eller tredje part. Samtycke är helt frivilligt och gäller tills du som användare antigen återkallar ditt samtycke.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på: http://www.54u.se

Meny