Bli en del av teamet

En organisation – flera anslutningsformer

54U Group består av två dotterbolag med samma mål och värderingar. Vi eftersträvar frihet, flexibilitet och ständig utveckling. Det som skiljer våra bolag åt är anslutningsformen. Vilken anslutningsform du som konsult väljer beror på vart du är i livet och vad som är viktigt för dig.

54U Fintech

På 54U Fintech jobbar vi inom en rad olika branscher. Vi anser att det är viktigt att kunna variera bransch för att som konsult kunna få en bredd. Namnet Fintech kommer från att vi har en stark kompetens inom bank och finans.

  • Flexibel lönemodell

  • Gemenskap och stöttning

  • Visionsdriven matchning

54U Partner

Fördelen med partnermodellen är att du kan vara egen samtidigt som du har tillgång till kollegor. Som partner har du tillgång till ett stort nätverk av konsulter inom 54U-paraplyet för erfarenhetsutbyte och aktiviteter.

  • Erfaren säljorganisation

  • Brett nätverk

  • Varumärke, fakturering och kundavtal

Nyfiken på vilka vi är?

Lär känna dina framtida kollegor på 54U Group!

Meny