Ny VD på 54U Fintech AB!

54U Group har anställt Jeanette Aland som ny VD på dotterbolaget 54U Fintech AB.

Jeanette kommer de närmaste åren att fokusera på tillväxt!  ”För att lyckas nå uppsatta mål och resultat så kommer jag arbeta i team med medarbetaren för att vi tillsammans skall leverera den bästa kundupplevelsen, säger Jeanette själv!”

Jeanette har under sina sju år på Ontrax/Seavus Stockholm bidragit till företagets tillväxtresa från det ”lilla” bolaget till idag en stor internationell koncern. Genom att arbeta fram många nya kunder samt vidareutvecklat dem inom flertalet olika branscher.

”Jag är stolt över mitt arbete där vi under min tid etablerat en stark säljorganisation, etablerat många bra samarbeten med kunder och partner samt rekryterat många erfarna konsulter, säger Jeanette!”

54U Fintech är ett av tre dotterbolag inom 54U Group. Bolaget har en historik med stor erfarenhet inom kort- och betalningslösningar och därmed många av de stora bankerna som kunder. Konsulterna har lång erfarenhet och verkar inom projektledning, kravanalys och verksamhetsarkitektur.

De övriga dotterbolagen är 54U Enterprise Engineering AB samt 54U Partner AB.

”Det är med stor glädje vi kan hälsa Jeanette välkommen till 54U Group! Med sin erfarenhet och sitt nätverk kommer hon att bidra starkt till fullföljandet av den tillväxtstrategi som ledning och ägare fastställt, säger Anders Hägg, styrelseordförande i 54U Group.”

De olika rollerna i ett Agilt team

Får ofta frågan om vilka roller som behövs i ett Agilt team, hur ska man arbeta och vem gör vad. Inte alltid en lätt nöt att knäcka.

Inte sällan beror behovet av antal roller, eller snarare ansvarsområden på hur organisationen i övrigt är uppbyggd och vad förväntningarna är utanför teamet. Min erfarenhet är att det kan vara svårt att arbeta agilt om inte organisationen i övrigt förstår vad det innebär. Exempelvis bör beställare och styrgrupp vara på det klara med hur man beställer och att leveranser inte alls liknar vanliga traditionella i form av att man redan i projektets början vet alla krav och all funktionalitet som kommer implementeras.

Denna film ger en bra förklaring till vad det innebär att arbeta agilt.

Agile Product Ownership in a NutshellAgileagilAgila

Fördjupning och utbildningskväll hos oss på 54u gällande den nya dataförordningen (GDPR)

Lagbok

Att det finns en ny dataförordning sedan förra våren är det säkert många som känner till. Men vad den innebär och vad som förväntas av oss som konsultbolag och våra kunder är inte lika självklart.

Under en kväll fick samtliga 54u:s konsulter fördjupa sig i ämnet. Våra inbjudna föreläsare gav oss både exempel och fakta kring vad man som företag bör satsa på för att inte komma efter.

Vi fick bland annat lära oss att inventering av vilka personuppgifter man har och behandlar undkommer ingen och att det är hög tid att sätta igång redan nu om man ska hinna bli klar till Maj 2018.

Hjälp finns att få..
Inom 54u har vi flera konsulter som både är med i och leder projekt som syftar till att kartlägga processer, identifiera information och se över behörigheter i system, till följd av just den nya Dataförordningen. (GDPR)
Hör av dig till oss om du behöver expertkunskap >>

Ny hemsida för 54u Group

54 u group växer och i och med det väljer vi nu att skapa en gemensam yta för att nå fram till er, våra kunder och konsulter.

Hemsidan är i ny förpackning och vi hoppas att kunna kommunicera med er och fortlöpande berätta om både våra spännande uppdrag och kommande nätverk och annat som händer inom både verksamhetsarkitektur, IT och betalningsförmedling och Fintech, våra specialistområden!

Hoppas att ni hittar det ni letar efter!