Om oss

54u grundades år 2000 av en grupp konsulter, som ville skapa ”ett företag och arbetsplats där de själva skulle vilja vara anställda”. Den tanken ligger fortfarande till grund för våra värderingar och genomsyrar allt från personalpolitiken till leverans hos kund.

År 2011 bestämde sig huvudägarna, 3 av grundarna, som fortfarande är aktiva inom bolaget, att strategiskt inrikta företaget mot betalningsförmedling. De tog detta beslut efter noggrant övervägande och beslutet baserades på att flertalet av de anställda IT-konsulterna var verksamma inom kortbetalningslösningar samt att det var mycket ”på gång” inom mobila betalningslösningar.

Målet är helt enkelt att vara det naturliga valet, för våra anställda och befintliga kunder, såväl som för våra blivande anställda och framtida kunder. Vi kan redan bygga värdeadderande tjänster samt integrera dem i befintliga IT-lösningar inom betalningsförmedling.

Under 2015/2016 tydliggjordes kompetensen inom betalningsförmedling genom namnändring av 54U Consulting AB till 54U Fintech AB. Dessutom kompletterades 54U med ytterligare två dotterbolag och ett nytt moderbolag etablerades. De nya dotterbolagen är 54U Enterprise Engineering AB och 54U Partner AB.