Nyheter

De olika rollerna i ett agilt team

Agilt arbetssätt

Grunden till det Agila arbetssättet skapades av en grupp mjukvarutvecklare som tillsammans utvecklade ett manifest. En icke vinstdrivande organisation, The Agile Alliance, skapades för att sprida kunskap om det agila arbetssättet.

Grunderna för det agila arbetssättet

 • Värdera individer och interaktion, högre än processer och verktyg.
 • Värdera fungerande mjukvara, högre än omfattande dokumentation.
 • Värdera samarbete med kunden, högre än att förhandla kontrakt.
 • Värdera att reagera på förändringar, högre än att följa en uppgjord plan.

De olika rollerna i ett agilt team

Vilka roller behövs i ett Agilt team? Hur ska man arbeta och vem gör vad?

Det är inte alltid en lätt nöt att knäcka.

Inte sällan beror behovet av antal roller, eller snarare ansvarsområden på hur organisationen i övrigt är uppbyggd och vad förväntningarna är utanför teamet. Min erfarenhet är att det kan vara svårt att arbeta agilt om inte organisationen i övrigt förstår vad det innebär.

Exempelvis bör beställare och styrgrupp vara på det klara med hur man beställer och att leveranser inte alls liknar vanliga traditionella i form av att man redan i projektets början vet alla krav och all funktionalitet som kommer implementeras.

Agile Product Ownership in a Nutshell

Denna film ger en bra förklaring till vad det innebär att arbeta agilt.

Om den länkade filmen inte fungerar kan du se den direkt på Youtube genom att följa denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE

Några exempel på agila metoder

 • Feature Driven Development (FDD)
 • Adaptive Software Development
 • Dynamic Systems Development Method (DSDM)
 • Scrum
 • Extrem programmering (XP)
 • Lean Software Development
 • Crystal
 • Nightly build

Läs mer om agila arbetssätt på Wikipedia

Meny