För dig som vill vara egen

Partner på 54U

Frihet och flexibilitet

Skillnaden på våra bolag är anslutningsformen. 54U Partner är bolaget för dig som vill vara egen samtidigt som du har stödet i ett samarbete. Som partner har du flexibiliteten att själv styra lön, pension och förmåner. Du har också en större flexibilitet kring hur du styr över din tid och ledighet.

Styrkan i samhörighet

54U har en erfaren säljorganisation med ett brett nätverk. Som partner får du tillgång till en säljorganisation som arbetar proaktivt med matchning, d.v.s. att de matchar mot förfrågningar från befintliga kunder så väl som aktiv bearbetning av nya kunder. Vi fokuserar på kvalitativ matchning där vi strävar efter att matcha utifrån dina önskemål och kompetens.

Värdet av en gemenskap

Fördelen med partnermodellen är att du kan vara egen samtidigt som du har tillgång till kollegor. Som partner har du ett nätverk av konsulter inom 54u paraplyet för erfarenhetsutbyte och aktiviteter

Praktiskt stöd som partner

Som partner så tar du del av tjänster som fakturering samt kan ta del av de tjänster som erbjuds av våra upparbetade kontakter, bl.a. ekonomisk rådgivning vid disponering av ditt överskott, pensionslösningar samt företagshälsovård.

Vi erbjuder även rådgivning och stöd för dig som vill bli samarbetspartner och ska starta egen firma.

Fördelar som partner

Varumärke
54U-varumärket
Upparbete kunder
Upparbetat nätverk av kunder
Nykundsarbete
Erfaren säljorganisation som aktivt bearbetar nya kunder
Stort nätverk
Stort externt nätverk
Gemenskap
Värdefullt bollplank

Hör av dig till oss idag!

Kontakta oss för mer information om hur 54U Partner fungerar!

Söker du stabilitet och långsiktig utveckling?

Är du hellre intresserad av en långsiktig plan och personlig utveckling med hjälp av stöd från kollegor och mentor?

Då kanske 54U Fintech passar dig bättre!

Meny